OM OSS

Föreningens vision


Bygdegården ska bli Förslövs naturliga centrum för möten mellan människor, här skapas bykänsla. 

Verksamhetsmål 2021


Föreningen verkar för att ta tillvara samt utveckla byggnad och tomt för att skapa mötesplatser. 


På kort sikt ska fler lokaler skapas för uthyrning till enskilda och grupper, utemiljön förbättras genom ny asfaltering och målning av huset samt att en femårsplan för fortsatt utveckling skapas.

Styrelsen 2021

Birgitta Nilsson


Ordförande


Birgitta Nilsson


Sekreterare


Viola Gudmundsson


Ledamot


Kenneth Hansson


Suppleant

Bild

kommer !

Lena Malm Larsson


Vice Ordförande

Thomas Andersson


Kassör

Inger Jönsson


Ledamot


Petra Vollertsen


Suppleant 


Sandra Hansson


Valberedning