BYGDEGÅRDEN - här skapas bykänsla!

Förslövs Bygdegård

Förslövs Bygdegård

Läs under fliken "Vad händer?" för uppdaterad information!

Bygdegården drivs av en ideel förening sedan tidigt 1950-tal. Verksamheter och behov har växlat över tiden, byggnaden har ständigt förändrats och utvecklats

Nu blickar vi framåt och spanar efter framtida behov. Ditt engagemang som medlem är varmt välkommet. Som alla ideella föreningar är vi ständigt i behov av extra kompetenser, ta kontakt med oss i styrelsen för att diskutera hur ditt bidrag skulle kunna se ut.


Första måndagen varje månad kl 15.30 finns styrelsen på plats i Bygdegården. I dialog med styrelsen diskuterar vi  framtidsfrågor och att finna formerna för hur just du kan bidra. Hjärtligt välkomna!!

Våra hyresgäster och partners 

Förslövs Bygdegård vill gärna stå i centrum för möten mellan människor i en behaglig och trivsam miljö. Våra hyresgäster brinner för sin verksamhet och föreningen gör allt som är möjligt för att bidra till en fortsatt positiv utveckling.