OM OSS

Föreningens vision


Bygdegården ska bli Förslövs naturliga centrum för möten mellan människor, här skapas bykänsla. 

Verksamhetsmål


Föreningen verkar för att ta tillvara samt utveckla byggnad och tomt för att skapa mötesplatser. 


Styrelsen 2023

Birgitta Nilsson


Ordförande


Thomas Andersson


Kassör


Kenneth Hansson


Suppleant

Martin Lundin


Suppleant

Bild

kommer!

Bild

kommer!

Lotta Thörn


Vice Ordförande

Inger Jönsson


Ledamot


Caroline Arnason


Sekreterare


Sandra Hansson


Valberedning


Bild

kommer!

Bild

kommer!