BLI MEDLEM

VAD INNEBÄR ETT MEDLEMSKAP?


Förslövs bygdegårdsförening är en ideell förening och förvaltar Förslövs bygdegård samt skapar förutsättningar för möten mellan människor. Vår målsättning är att byggnad och verksamhet ska utvecklas i takt med tiden.


Som medlem får du

  • möjlighet att påverka föreningens verksamhet
  • inbjudan till årsmötet  där bland annat val av föreningens styrelse sker
  • medlemsinformation 4 ggr/år (förmedlas endast via email) som sänds ut för att informera och skapa delaktighet - innehåller en övergripande beskrivning av pågående och planerad verksamhet
  • förtur till de aktiviteter som föreningen arrangerar


Det finns även goda möjligheter att bidra, föreningen tar tacksamt mot stöd i form av arbetsinsatser. Vi har idag flera goda exempel på hur medlemmar och frivilliga avdelar ett antal timmar under året  och löser en avgränsad men viktig del av vår verksamhet. De är alla guld värda men arbetar ideellt precis som föreningens styrelse.


Vi informerar medlemmar och övriga om de dagar vi planerar "inne och ute fix", då år du välkommen att bidra med

  • fastighetsskötsel, är du praktiskt lagd finns det spik som behöver slås  i och färg som behöver målas på som några exempel.
  • att hålla vår utemiljö fin och inbjudande för alla våra besökare.


För att bli medlem 2023 sätter du in årsavgiften 100:- på BG 5012-3587 eller swisha till 123 427 4890, skriv ditt namn, adress  och mejladress.