Om oss

Bygdegården i Förslöv - en förening med anor


Bygdegården drivs av en ideel förening sedan tidigt 1950-tal, snart dax för 70-års firande.

Våren 1952 förvärvades Alunda Gård där de första lokalerna inreddes. Sedan dessa tagits i bruk kunde man övergå till nästa etapp, ett tillbygge, som skulle inrymma en stor samlingssal, men också en badanstalt på källarplanet. Tillbyggnaden togs i bruk sommaren 1958. 

Kring 1980 behövdes större lokaler för kommunens bibliotek. Kommunen beslutade att skapa nya lokaler i anslutning till bygdegården och därmed samla kulturella funktioner till en central plats i samhället.


Verksamheter och behov har växlat över tiden, byggnaden har ständigt förändrats och utvecklats för att möta aktuell tids behov - detta är en ständigt pågående process..

Styrelsen 2020

Birgitta Nilsson


Ordförande


Inger Jönsson


Ledamot


Johan Östin


Suppleant 


Thomas Andersson


Vice Ordförande och Kassör


Petra Vollertsen


Ledamot


Viola Gudmundsson


Suppleant


Birgitta Nilsson


Sekreterare


Mats Andersson


Medlems- och hemsideansvarig


Sandra Hansson


Valberedening


Lena Malm Larsson


Ledamot